Hem

Ventacom Connection AB har gått i konkurs.

 

Styrelsen i Ventacom Connection AB har med omedelbar verkan beslutat lägga ned verksamheten.

Orsaken till konkursen är stora förluster vi har dragits med i flera månader. Vi har försökt vidta åtgärder med att ändra om struktur i försäljningen, ägaren har tillfört kapital för att säkra verksamheten med detta har inte nått något positivt resultat.

 

Ni vet alla att ni jobbat hårt för att detta inte skall hända men tyvärr har det inte räckt till.

Det är mycket tråkigt att tvingas ta en så drastisk åtgärd som att ansöka om konkurs.

Jag beklagar medarbetare, kunder och andra som har drabbats på grund av konkursen.

 

Vad händer vi en konkurs?

När bolaget försättts i konkurs tillsätts en konkursförvaltare. Denna har nu ansvar för att avveckla företaget. Vid konkursen förlorar ägaren, dvs Ignacio Lopez, genast beslutsrätten över sina egendom som övergår till konkursförvaltaren. Konkursförvaltarens främsta uppgift är att verka för att konkursen ger bästa möjliga ekonomiska resultat för konkursborgenärer, dvs anställda, leverantörer och fastighetsägare i detta fall.

 

Vad händer nu?

Ventacom Connection AB har blivit tilldelade Advokat Sune Khilgren – Foyen AB som konkursförvaltare. Beslut har tagits om att inte driva verksamheten vidare.

 

Vad händer med min lön?

Konkursförvaltaren, Sune Kihlgren kommer att fatta beslut om lönegaranti.

Lönegaranti utbetalas av länsstyrelsen.

Beslutet från konkursförvaltaren tas omedelbart när all material mottagits, detta vid talan med konkursförvaltaren.

Lönegaranti betalas av staten och är ett sätt att skydda dig som anställd som inte fått din lön vid konkurs.

Lönegarantin utgår dock endast för den uppsägningstid som den anställde har enligt lagen om anställningsskydd. Lönegarantin i detta konkursfall gäller för samtliga anställda.

Lönegarantin baseras på din intjänade lön och semester om maximalt 176 000SEK.

 

Vad gör jag om utbetalningen av lönegarantin dröjer?

Kontakta din hyresvärd och berätta om läget och be att få anstånd till lönegarantin utbetalts.

Kontakta din bank om du har lån som skall betalas.

Kontakta din fackförening som också kan ge råd och kanske kan förmedla kontakter med en bank som kan lösa problemet med ett kort övergångslån till lönegarantin utbetalts.

 

När betalas lönegarantin ut?

Målet är att lönegarantin skall betalas ut när lönen skulle ha betalats ut om det inte vore konkurs.

Utbetlningen är olika från konkurs till konkurs och hur mycket folk det är som skall hanteras.

Normalt sätt tar det upp till 14 dagar men vid en mindre konkurs kan det gå fortare än så.

 

Blir jag uppsagd?

I och med att företaget skall avvecklas kommer du att sägas upp, det är konkursförvaltaren som tar beslut om när detta skall ske.

 

Vad behöver jag göra för att få min lönergaranti?

Vid talan med konkursförvaltaren är inget ännu sagt att det finns något de anställda behöver göra.

 

VAR KAN JAG FÅ HJÄLP OCH STÖD?

*Sune Khilgren, Konkursförvaltaren kan också svara på frågot om löner och lönegarantin, Tel: 08 – 506 184 73

Är du medlem i en fackförening kan du vända dig till den.

*Handels: 0771 – 666 444, öppet 08:00 – 18:00

*UNIONEN: 0770 – 870 870, öppet 08:15 – 17:00